Jiangsu Shenghuang New Energy Technology Co., Ltd.
  • sida

Fördelar med horisontella vindkraftverk

Fördelarna med vindkraftverk med horisontella axlar återspeglas huvudsakligen i följande aspekter:

 1. Stabilitet: Under driften avvindkraftverk med horisontell axel, riktningen av vinden som utsätts för rotoraxeln är fixerad och stabiliteten är relativt hög.Denna funktion gör vindkraftverket med horisontell axel mer lämpat för drift i ett stabilt vindfält och kan producera el stabilt.

 2. Hög effektivitet:vindkraftverk med horisontell axelhar hög konverteringseffektivitet.På grund av dess designstruktur och vinkeljusteringsmekanismen för bladen kan vindkraftverket med horisontell axel bättre fånga vindenergi och omvandla den till elektricitet.Detta gör att vindkraftverket med horisontell axel kan generera elektricitet vid lägre vindhastigheter, vilket förbättrar dess effektivitet vid användning av vindenergi.

 3. Underhållsbekvämlighet: Huvudkomponenterna i vindkraftverket med horisontell axel är koncentrerade på marken, vilket är bekvämt för dagligt underhåll och felsökning.Däremot kräver vertikalaxlade vindturbiner en rotorstruktur som svänger upp och ner, vilket är mer komplext och svårare att underhålla.

 4.Mognad: Tekniken för vindkraftverk med horisontella axlar är mycket mogen och har i stor utsträckning verifierats i praktiska tillämpningar.Därför är design, tillverkning och underhåll av vindkraftverk med horisontella axlar relativt enkla och genomförbara, vilket gör dem till låg kostnad och lätt att uppnå massproduktion.

5.Lämplig för en mängd olika miljöförhållanden: eftersom bladen på vindkraftverket med horisontell axel är vända mot vindriktningen, kan bladens vinkel justeras flexibelt för att anpassa sig till olika vindhastigheter och vindriktningsförhållanden, så den är lämplig för en mängd olika geografiska och klimatiska förhållanden.

6.Enkel installation: Strukturen påvindkraftverk med horisontell axelär relativt enkel och installationen är flexibel.De är vanligtvis installerade på toppen av tornet, och höjden och vinkeln på tornet kan justeras efter behov.

 Sammanfattningsvisvindkraftverk med horisontell axelhar fördelarna med god stabilitet, hög effektivitet, enkelt underhåll och hög teknisk mognad, vilket gör den till en mer allmänt använd kraftgenereringsanordning inom vindkraftsproduktion.


Posttid: 2023-09-12